CAP Brabantia CAW Huisvesting

Huisvesting

In het kort

De hoge huisvestingskost legt zwaar beslag op het inkomen van de Brusselse gezinnen. Tussen 2004 en 2015 steeg de gemiddelde huurprijs met 22%.

Een woning vinden wordt steeds moeilijker voor personen met een laag inkomen. Het toenemend aantal gezinnen op de wachtlijst voor een sociale woning getuigt van een tekort aan sociale woningen: er wordt aan minder dan de helft van de vraag voldaan.

Brabantia engageert zich vandaag om zowel de dak- of thuislozen als de mensen zonder of op zoek naar een wettelijke verblijfplaats sociale steun te verlenen. Dat doen we op verschillende plaatsen en op verschillende manieren.

Asielzoekers die een officiële erkenning als vluchteling op zak hebben, moeten binnen de twee maanden de opvangstructuur verlaten. Een haast onmogelijke opdracht. Met housingcafés helpen we hen hierbij. Integratiecoaches en vrijwilligers begeleiden erkende vluchtelingen in hun zoektocht naar een woning. We nemen contact op met eigenaars en we helpen gezinnen bij het intrekken in een woning wanneer we die gevonden hebben.

In 2016 begon Brabantia, Wederzijds Hulpbetoon Sint-Gillis, met het ontwikkelen van een nieuw sociaal-educatief en psycho-sociaal project naar het model van “Housing First”. In 2016 startte het team van maatschappelijk werkers met de begeleiding van dakloze personen die aan psychische of psychiatrische aandoeningen lijden. De idee is om in eerste instantie huisvesting te vinden als uitgangspunt om andere problemen stap voor stap op te lossen.

 

Contact

VOOR AL UW VRAGEN OVER HET ZOEKEN NAAR HUISVESTING

Hulp bij het zoeken naar huisvesting voor erkende vluchtelingen (project “Housingcafé”)
housingcafe@caritasint.be

Hulp bij het zoeken naar huisvesting voor personen in zeer kwetsbare situaties
entraide.bernardvs@gmail.com

Hulp bij het zoeken naar huisvesting in Anderlecht
sdk.ssc@gmail.com

Individueele zoektocht naar huisvesting
as@bapobood.be